Герб України — Вікіпедія

Малий герб України
Деталі
Носій Україна
Затверджений 19 лютого 1992

Герб Украї́ни — синій щит із золотим тризубом[1] київського князя Володимира Великого. Офіційний герб держави Україна. Один із трьох державних символів нарівні з прапором і гі́мном. Затверджений 19 лютого 1992 року відповідною постановою Верховної Ради України[1]. Має статус малого герба, що також мусить лягти в основу майбутнього великого герба[1]. Згадується у Конституції України 1996 року як знак княжої держави Володимира (Стаття 20)[1]. Походить від знаків Рюриковичів X—XII століття, з часів Київської Русі. Традиція використання герба-тризуба веде свій початок від герба Української Народної Республіки, від ухвал 12 лютого 1918 Малої ради у Коростені[1] та 22 березня того ж року Української Центральної Ради в Києві[1]. Окрім тризуба історичними гербами українських державних утворень були руський лев, руська погоня, лицар із самопалом Війська Запорозького тощо. Згідно з початковими положеннями Конституції останній символ має бути складовою великого герба

[2].

Зміст

 • 1 Опис та затвердження
 • 2 Стандартизація кольору
 • 3 Історія
  • 3.1 Київська Русь
  • 3.2 Руське королівство
  • 3.3 Литва
  • 3.4 Річ Посполита
  • 3.5

uk.wikipedia.org

історія створення і доцільність використання • Секція

Проект Великого герба України авторського колективу О. Івахненка (1996) / uk.wikipedia.org

Сьогодні низка людей сприймає звичний золотий тризуб на синьому фоні як єдиний існуючий герб України. Однак далеко не кожному відомо, що, згідно з Конституцією, він є малим гербом, а великий поки що знаходиться у стадії розробки.

«Секція» зібрала кілька фактів про Великий Державний Герб України: що це, коли він вперше з’явився і як виглядав.

Що таке Державний Герб

Державний Герб — це символ, який презентує певну країну як суверенну незалежну державу. Інакше кажучи — це її офіційна емблема, яку зображають на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

У світовій практиці не існує суворої регламентації творення Державного Герба. Практика його оформлення спирається на національні традиції, відбиває специфіку геральдичних особливостей розвитку певної країни.

Герби України

Державний Герб України складається з малого та великого Гербів. Малим Державним Гербом є золотий тризуб на блакитному фоні. Його затвердила Верховна Рада 19 лютого 1992 р.

Знак княжої держави Володимира Великого і малий Державний герб України / uk.wikipedia.org

Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак, свого роду, оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, став Державним Гербом УНР, у ХХ ст. як символ репрезентував різні політичні організації.

Герб України (схема) / uk.wikipedia.org

Існує до 30 теорій походження і значення тризуба (сокіл, якір, символ триєдинства світу тощо).

За часів Київської Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах.

Ставши Державним Гербом сучасної Украъни, тризуб символізує тяглість і спадкоємність традицій нашої території.

Великий Герб знаходиться у стадії розробки. У 1996 році, коли ухвалювали Конституцію, то у статті 20 розділили державний герб на дві частини — великий і малий.

За пропозицією геральдичного товариства до тексту Основного закону включили тільки один герб. Проте в конституційну ніч після суперечок записали малий і великий, — розповів BBC Україна Андрій Гречило, співавтор малого державного герба.

Тризуб (схема) / uk.wikipedia.org

Після 1996 року було створено кілька державних комісій, які розробляли проекти великого герба.

Було досягнуто попередньої згоди, що його елементами будуть тризуб, галицький лев та козак з рушницею. Проте деталі тонули в суперечках, й жоден проект не міг претендувати на 300 голосів у сесійній залі.

На сьогодні до Верховної Ради України подано кілька варіантів законопроектів, однак жоден не проголосований.

Історія впровадження Великого Державного гербу


1918

Вперше найбільш серйозно про великий Державний герб заговорили у 1918 (до того великий герб присвоювали території Малоросії у другій половині 18 ст.). 22 березня Українська Центральна Рада ухвалила закон, яким затверджувалися великий і малий Герби.

Утім авторитетні знавці геральдики того часу, Вадим Модзалевський і Георгій Нарбут, висловили закид авторові — професорові Василю Кричевському, що він, малюючи герб, робив це тільки як художник, «не звертаючи ніякої уваги на вимоги геральдики і навіть цілком незнайомий з нею». Згодом їх підтримали й інші фахівці, які вбачали основні хиби гербів у різному відтворенні на кожному з них «знака Володимира», не геральдичному його оздобленні у вигляді ромбів, а також у невиразності орнаменту.

Не був досконалим і сам закон 1918 року. У його тексті не дано опису гербів, не зазначено їхніх розмірів тощо. На це вказав у праці «Історичні та правні основи українського державного герба» професор Володимир Трембіцький.


1939

Наприкінці 30-х років 20 століття український геральдист Микола Битинський на замовлення уряду УНР в екзилі

section.in.ua

Герб України

Зміст

 • 1Історія використання тризуба як герба України
  • 1.1Тризуб в Київській Русі
  • 1.2Історичні знаки і герби
  • 1.3Тризуб в УНР
  • 1.4Незалежна Україна
   • 1.4.1Постанова Верховної Ради України Про Державний герб України
   • 1.4.2Стаття 20 Конституції України
  • 1.5Проект Великого герба
 • 2Посилання

Державний Герб України — герб держави Україна, один із чотирьох її офіційних символів поряд з прапором, гімном і Конституцією. Складається з Малого і Великого гербів. Наразі використовується лише Малий, що був затверджений 19 лютого1992 року. Великий герб України існує у вигляді законопроекту.

Центральною геральдичною фігурою обох гербів є тризубВолодимира І Святого, великого князя київського, володаря Русі. Окрім цього, згідно Конституції України, головними елементами Великого герба мусять бути лев, герб Галицько-Волинського князівства і козак із мушкетом, герб Війська Запорозького.


Історія використання тризуба як герба України

Тризуб на монеті Володимира Святославича.

З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак, свого роду оберіг. Це зображення археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих першими століттями нашої ери. Відомий серед народів Сходу і Середземномор'я з найдавніших часів, на українських землях з II ст. Існує до ЗО теорій походження і значення тризуба (сокіл, якір, символ триєдинства світу тощо).

Тризуб в Київській Русі

За часів Київської Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах.

Посли київського князяІгоря (912—945 рр.) при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. Київський князь Володимир Святославович (980—1015 рр.) карбував тризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого — тризуб. Тризуб символізував поділ Всесвіту на небесне, земне й потойбічне, поєднання Божественного, Батьківського й Материнського - священних начал, трьох природних стихій - повітря, води й землі.

Історичні знаки і герби

Тризуб в УНР

Малий герб УНР зі стилізованим тризубом Володимира

У грудні 1917 Українська Центральна Рада прийняла тризуб в якості герба УНР. Фактично це було схвалено 18 січня 1918, а 1 березня проголошено закон про герб, на виконання якого 22 березня 1918 було викладено опис герба з тризубом як головним його елементом. Законом було встановлено великий та малий державний герб, які мало різнилися композиційно.

Авторитетні знавці геральдики того часу, В.Mодзалевський і Г.Нарбута висловили закид авторові — відомому мистцеві професорові В.Kричевському, що він, малюючи герб, робив це тільки як xудожник, «не звертаючи ніякої уваги на вимоги геральдики і навіть цілком незнайомий з нею». Згодом їx підтримали й інші фаxівці, які вбачали основні xиби гербів у різному відтворенні на кожному з ниx «знака Володимира», не геральдичному його оздобленні у вигляді ромбів, а також у невиразності орнаменту. Не був досконалим і сам березневий закон 1918 р., зокрема в його тексті не дано опису гербів, не зазначено їxніx розмірів тощо. На це вказав у праці «Історичні та правні основи українського державного герба» професор В.Tрембіцький.

З 22 січня1919 року згідно з законом про Злуку тризуб увійшов у крайовий герб Західної області УНР. Залишався він головним елементом герба гетьманської державиП.Скоропадського, а також Директорії.

Уперше конституційно тризуб був оформлений як державний герб у травні 1920 Всеукраїнською Національною Радою, а вдруге — спеціальною «Урядовою Комісією по виготовленню Конституції Української Держави» 1 жовтня того ж року.

Проект герба Української Держави з тризубом Влодимира і стрільцем Війська Запорозького.

Великий і малий герби 1918 р. стали першим втіленням ідеї дуалізму українського державного герба, яка згодом набула свого розвитку. Tак, наприкінці 30-x рр. XX ст. відомий український геральдист M.Битинський на замовлення Уряду УНР в екзилі розробив проект державниx відзнак України, серед ниx великого, середнього й малого державниx гербів. Лейтмотивом цієї праці — справжнього шедевра українського геральдичного мистецтва — стала соборність українськиx земель, що на час створення проектів перебували в складі різниx державниx утворень: Чеської Республіки, Другої Речі Посполитої, Румунського королівства, СРСР. Проекти M.Битинського здобули суспільне визнання й приxильність. Вони є визначною пам'яткою української геральдичної культури та політичної історії. У радянській Україні тризуб піддавався офіційній дискредитації, попри це залишаючись символом національно-визвольного руху.

Незалежна Україна

У 1992 р. Верховна Рада України затвердила сучасний Державний Герб України, розроблений групою у складі: А. Гречило, О. Кохан та І. Турецький.

Постанова Верховної Ради України Про Державний герб України

Верховна Рада Українипостановляє:

  Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України (кольорове та схематичне зображення герба додаються).
  Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом I цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ

м. Київ 19 лютого 1992 року N 2137-XII

Стаття 20 Конституції України

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймає

mirznanii.com

Держа́вний Герб Украї́ни

 

Пам´ятник князю Володимиру  Великому (1853 р.)

 Євген Скибін, гід-перекладач "Першого ексукрсійного бюро"    

 Держа́вний Герб Украї́ни — герб держави Україна, один із чотирьох її офіційних символів поряд з прапором, гі́мном і Конституцією. Складається з Малого і Великого гербів. Наразі використовується лише Малий, що був затверджений 19 лютого 1992 року. Великий герб України існує у вигляді законопроекту.  Центральною геральдичною фігурою обох гербів є тризуб Володимира І Святого, великого князя київського, володаря Русі. Окрім цього, згідно з Конституцією України, елементом Великого герба мусить бути герб Війська Запорозького.  

 З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак, свого роду оберіг. Це зображення археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих першими століттями нашої ери. Відомий серед народів Сходу і Середземномор'я з найдавніших часів, на українських землях з II ст. Існує до 30 теорій походження і значення тризуба (сокіл, якір, символ триєдинства світу тощо).  Найімовірніші з них – це стилізоване зображення сокола, що падає на здобич – родового  знаку руських князів Рюриковичів часів Київської Русі. 

На території України знайдено наскальні зображення тризуба, датовані IV-III тис. до н.е.  В епоху Трипільської культури бачимо його у вигляді  рельєфних  оздоблень і зображень  на керамічних горщиках.  Тризуб був відомим в Ольвії,  Боспорському царстві, Урарту, Ірані, Індії, його зображення використовували представники  крито-минойської культури (ІІІ-ІІ тис. до н.е.), гети (ІІІ-І тис. до н.е.), сармати, царські скіфи, руські князі.   

 Тризуб символізував розділ Всесвіту  на небесне, земне і потойбічне, єдність Божественного, Батьківського й Материнського – священних начал, трьох природних стихій  - повітря, води і землі.  Він був знаком влади, символом племені, яке стало пізніше складовою частиною українського народу.  

 Посли київського князя Ігоря (912—945 рр.) при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. За часів Київської Русі тризуб стає великокняжим знаком  - його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах, зброї, медальйонах, в рукописах. На багатьох золотих та срібних монетах, перснях та пломбах князя Володимира І Великого та його нащадків зображували тризуб. 

Бронзовий барельєф  "Хрещення Киян"

 Поширений у всіх князівствах Київської держави протягом кількох століть Тризуб  зазнавав змін, але зберігав свою первісну «Володимирську» структуру. До теперішнього часу  знайдено  біля 200 різновидів Тризуба. Його використовували також як символічний і релігійний знак в українському фольклорі та церковній геральдиці.     

 І сьогодні Тризуб використовує Україна, так як вона є  геополітичною та Духовною спадкоємицею Київської Русі. Київ був і залишається  своєрідним духовним центром  християн Святої Русі.      

Великий завойовник князь Володимир був, як і його батько Святослав Ігорович, вождем незалежного і войовничого народу  - русичів.  Їх язичницьким символом був Тризуб – це незаперечний факт! 

Спроби хрестити Русь були ще при княгині Ользі (бабуся князя Володимира).  Також відомі факти , що християни були на Русі  ще до хрещення нашого народу Володимиром в 988 році. Володимир хрестив Русь  по «Візантійському» обряду, розуміючи, що вже старі язичницькі боги не допоможуть йому утримати владу і тісні зв'язки,  що і підштовхнуло  саме до такого   вибору.

 

   «Тризуб» князя Володимира Великого

 Фрагмент настінного розпису                  Десятинної церкви                         

Серебряник Володимира. Лицьовий  та зворотьній  бік. 

 

 Великий герб (Автор В. Кричевський, 1918)

 Що стосується останньої версії  свого герба, то Володимир просто додав паличку до середньої лінії Тризуба і він вийшов з хрестом.  

 З Великим гербом України не можуть визначитись  до сих пір. Як у 1917 р. було багато версій герба, так і зараз, після 20 років незалежності, ще не прийнятий  Великий герб. 

Після лютневої революції  в Росії питання про кольори прапору було вирішено доволі швидко. З гербом справа була дещо складніша. У двох значних  масових маніфестаціях, що відбулися в березні 1917 року в Києві, можна було бачити  декілька гербів, котрі учасники ходи намагалися представити в якості символа України: жовтий лев на блакитному  фоні, комбінований герб з левом і архангелом, козак з мушкетом, золотий одноголовий орел на синьому фоні і навіть турецький півмісяць із зірками та хрестом  над ним. 

У зв’язку з цим голова Центральної Ради, найвидатніший український історик М.С. Грушевський (він же перший президент Української Народної Республіки) виступив 16 вересня 1917 року зі спеціальною статтею в газеті «Народна воля». Він зазначив, що постійного герба Україна ніколи не мала. До числа символів,  спроможних виступити в цій ролі, найбільш  підходящими  він виділяв Тризуб часів Київської Русі, лук чи арбалет, відомий з київських печаток  XVII—XVIII віків, також козака з мушкетом, якого зображали на печатках Війська Запорізького. 


В грудні 1917 року затверджується  зразок першого державного кредитного білету із зображенням Тризуба Володимира. Так, де-факто, зображення Тризуба  вперше увійшло в офіційні документи Української республіки. 

Малий герб  (Автор В. Кричевський, 1918)

 18 січня 1918 року було прийнято проект військово-морського прапору України, на синій смузі якого містився золотого кольору Тризуб з хрестом, розташований на верхній середній його частині. Так Тризуб,  не будучи затверджений як державний герб, вдруге з'явився як офіційний символ, що і вирішило все. Після цього, 12 лютого 1918 року Рада Міністрів прийняла  рішення внести в Раду закон про затвердження  державним гербом України «прийнятого морським флотом герба Володимира Великого (без хреста)».  1 березня того ж року в місті Коростені  Рада  затвердила цей герб. ( В Коростені, бо в Києві була встановлена Радянська влада.) 

 

 

 

Сучасний Герб України 

 

Постановою Верховної Ради України про «Державний герб України» від 19 лютого 1992 року  затверджено Тризуб  в якості герба України,  вважаючи його головним елементом Великого герба України.  

Малий Герб України        Великий Герб України (проект)    

 Проект Великого Державного Герба  України  являє собою  синій щит із золотистим знаком князівства Володимира (Тризуб), з боків щитоносці:  справа – козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), зліва – коронований лев (герб Галицько-Волинської держави), над щитом - князівський вінець, під щитом – переплетені з гроном калини колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. 

У статті використано інформацію урядового порталу kmu.gov.ua, Вікіпедія та інших джерел.

 

primetour.ua

Державні символи України — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Згідно з Конституцією України, державними символами України є

Державний Прапор України[ред. | ред. код]

Прапор України

Прапор — певного кольору тканина, піднімається на щоглі, просто вивішується чи розстеляється.

Кольори державного Прапору України — синій і жовтий. З давніх-давен українська земля була хліборобським краєм. Синє море або небо над золотою нивою — зміст, який нині вкладають у кольори Державного Прапору України. Державний Прапор України не є «жовто-синій» чи «жовто-блакитний», оскільки за правилами геральдики кольори «читаються» згори донизу. До Державного Прапора України виявляють пошану, схиляючи голову чи вклоняючись, а часом і стають на одне коліно. Військові віддають прапорові честь[1].

Державний Герб України[ред. | ред. код]

Великий Державний Герб України, згідно зі статтею 20 Конституції України, встановлюється з урахуванням малого Державного Герба, як його головного елемента, і герба Війська Запорізького, і затверджується не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

19 лютого 1992 року Верховною Радою України ухвалена постанова «Про Державний Герб України», якою було затверджено «Тризуб, як малий герб України» та, відповідно, головний елемент великого герба[2].

Державний Гімн України[ред. |

uk.wikipedia.org

Державний герб України

Знаки, схожі на сучасні герби, зародилися ще в Стародавньому світі. Вони були пов'язані з обожненням давніми народами певних звірів або предметів — так званих тотемів. Пізніше, із появою держав, ці символи карбувалися на монетах, зображувалися на щитах воїнів, на військових знаменах, на печатках тощо. Так, у Єгипті символами Верхнього та Нижнього царств були сокіл та змія, символом грецького міста Афін була сова, Коринфа — крилатий кінь, римляни як символ використовували орла.
У середньовічній Європі герби набули сучасного вигляду, були встановлені правила їх створення та описання. Виникла навіть окрема наука — геральдика. У цей час герби часто символізували окрему людину або родину. Спочатку вони використовувалися для розпізнавання рицарів під час битви, пізніше — як ознака роду, що передавалась у спадок. Звідси, власне, і пішла назва «герб» — від німецького слова «еrbe», «спадок». Власні герби мали й окремі міста; наприклад, гербом Парижа й досі є корабель, Венеції — крилатий лев, Флоренції — лілея.

Виникнення національних гербів припадає на період об'єднання європейських держав у Новий час. Герби держав створювалися за різними принципами — десь це були давні символи певного територіального утворення, яке увійшло до складу єдиної (централізованої) держави (наприклад, Німеччина обрала гербом орла Священної Римської імперії, герб Іспанії включає герби королівств, які її утворили), десь створювався зовсім новий герб (особливо коли держава до цього ніколи не була незалежною).

Основою герба України є тризуб — Знак Княжої Держави Володимира Великого. Версій про походження тризуба існує безліч. У різних варіаціях він з'являється на монетах, печатках, клеймах князів роду Рюриковичів із часів Святослава Ігоровича (щоправда, у його часи це був двозуб). Учені тлумачать ці зображення по-різному: як символ державної влади, як церковну емблему, як монограму, як орнамент. Багато вчених вважають тризуб родовим знаком самої родини Рюриковичів. Походження символу також породило багато версій. Так, наприклад, низка фахівців вважають тризуб схематичним зображенням птаха (зокрема, сокола, ворона, голуба). Дехто бачить у тризубі корону. Інші вважають тризуб символом християнської Трійці або ж триєдиного божества з язичницького пантеону.

Цікаво, що як такий тризуб є одним із найдавніших символів, відомих людству. Із тризубом зображували грецького бога моря Посейдона та його римського «колегу» Нептуна; у руках богів Шиви та Вішну він з'являється в індійській міфології. Тризуб широко використовувався в різноманітних символах, пов'язаних із числом 3, яке вважалося священним практично всіма народами.

Варто зазначити, що український народ протягом свого існування використовував й інші символи. Зупинимося на найбільш відомих та поширених.

Важливу роль в історії України відіграло козацтво. Тому не дивно, що зображення козака тривалий час використовувалося нашим народом як свого роду символ. Велика історична роль цього символу відображена також у Конституції України, яка встановлює використання у великому Державному Гербі козака з мушкетом.
Уперше таке зображення («рицар-козак із самопалом») з'являється в 1575 р. на печатці Війська Запорізького, яка разом з іншими клейнодами була передана козакам польським королем Стефаном Баторієм. Пізніше козак зображувався з мушкетом та шаблею на боці. Цей символ використовувався запорожцями і під час польського панування, і за часів Хмельниччини; пізніше його успадкувала й Гетьманщина: у її діловодстві його називають «гербом нації». Сьогодні козак зображений на гербах Дніпропетровської та Запорізької областей — до їхнього складу увійшли землі Запорізької Січі. Цей символ зберігався як символ українських земель до кінця XVIII ст. — ліквідації гетьманського уряду.

Іншим поширеним символом України був архангел Михаїл. Полководець небесного воїнства, він віддавна вважався оборонцем усіх християн та давніх слов'ян зокрема. Упродовж тривалого часу архангел Михаїл був зображений на гербі міста Києва та Київської землі; на гербі столиці його можна побачити й зараз. Неодноразово він з'являвся й на козацьких знаменах. Коли в 1863 р. почалося Січневе повстання поляків проти російського повстання, саме архангел Михаїл символізував на гербі повстанців українські землі.

Іншим важливим символом був галицький лев. Лев — один із найстаріших елементів гербових символів. Він розміщений на гербах багатьох сучасних держав: Чехії, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Швеції, Болгарії тощо. Уперше він з'явився як символ Галичини на печатці галицько-волинських князів Андрія та Лева II (князювали в 1308—1323 рр.). Кольори лева та тла — золотий і блакитний — збігаються з кольорами українського прапора. Золотий галицький лев був проголошений гербом Головною Руською радою під час революції 1848 р. в місті Львові.

Уперше необхідність створення власного державного герба постала перед Україною після Лютневої революції 1917 р. та створення Української Центральної Ради. Пропонувався цілий ряд символів: вже згадувані лев, козак, архангел Михаїл, а також лук або самостріл, які дуже часто використовувались у гербах українських міст, наприклад, на старих гербах Києва та Харкова; сьогодні лук зображений на гербі міста Полтави. Дехто пропонував створити зовсім новий символ, наприклад, пішовши шляхом Французької Республіки, використати як символ стилізоване зображення букви «У» (французи використовують монограму RF). Один із провідних діячів Центральної Ради, видатний історик Михайло Грушевський пропонував створити комбінований герб. За його задумом, у центрі герба мав бути зображений золотий плуг, а навколо нього — тризуб, лев, козак із мушкетом, арбалет та вершник (що символізував би історичний період перебування України у складі Литовсько-Руської держави). Над гербовим щитом Михайло Грушевський пропонував розмістити голуба з оливовою гілкою — символ миру. Підтримувати щит мали робітник та селянка. Однак проект так і не був реалізований. Разом із цим Центральна Рада з утворенням Української Народної Республіки все ширше використовувала як символ тризуб — на державній печатці, на грошових знаках. У лютому 1918 р. тризуб був розміщений на військово-морському прапорі УНР, а в березні того ж року — затверджений як державний герб УНР. Таким чином підкреслювалося, що Українська держава спирається на традиції Київської Русі. Тризуб на гербі УНР був оповитий стилізованими оливовими гілками — символ прагнення нової держави до миру із сусідами. Ескіз герба виконав український художник Василь Кричевський.

Однак сама УНР після цього проіснувала недовго: у квітні 1918 р. внаслідок державного перевороту до влади прийшов Павло Скоропадський, який був проголошений гетьманом. Зрозуміло, що, здобувши такий титул, він почав відроджувати козацькі традиції. За його правління видатний український графік Юрій Нарбут (автор ескізів грошей УНР) розробив державну печатку, на якій поєднав обидва історичні символи — козака та тризуб. На восьмикутному тлі зображувався козак, у верхній частині печатки було розміщено тризуб. За гетьмана тризуб уперше з'явився на кокардах військово¬службовців армії Української держави.

Після повалення Павла Скоропадського та приходу до влади Директорії тризуб знову став гербом України. Проголошена після розпаду Австро-Угорщини Західно-Українська Народна Республіка використовувала як власні герби і галицького лева, і тризуб.

Однак молодим українським державам не вдалося вистояти в громадянській війні, і на території Наддніпрянщини була встановлена радянська влада, а західні землі відійшли до Польщі, Чехословаччини та Румунії.

Герб радянської України вперше був затверджений у 1919 р. Він являв собою червоний геральдичний щит із зображенням золотих серпа та молота на тлі променів сонця, що сходить; щит оточували колоски пшениці, унизу розміщувався напис «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» українською та російською мовами. У 1929 р. на щиток додали напис У.С.Р.Р. (Українська Соціалістична Радянська Республіка).

У 1937 р. назву республіки було змінено на «Українська Радянська Соціалістична Республіка» — УРСР, що призвело до зміни напису й на гербі. У 1947 р. назву республіки перенесли на стрічку, яка розташовувалася на колосках, а у верхню частину додали червону зірку. Цей герб був доволі типовим для радянських республік і надалі — для соціалістичних держав; він мав відображати перш за все владу трудящих: робітників та селян (що й символізувалося серпом та молотом). Девіз «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» також розміщувався на гербах усіх радянських республік із відповідними мовними варіаціями. Такі герби не відображали традицій держави, а історичні символи оголошувалися реакційними та контрреволюційними. Тому зрозуміло, що тризуб у СРСР був під неофіційною забороною. Він, однак, активно використовувався в українському патріотично налаштованому середовищі. У своїй символіці тризуб використовували Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія.

Після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р. та її підтвердження на Всеукраїнському референдумі постало питання про зміну старого герба радянського зразка. У 1992 р. Верховна Рада України затвердила сучасний Державний Герб України, розроблений групою у складі А. Гречила, О. Кохана та І. Турецького. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., затвердила тризуб як малий герб нашої держави. Питання про прийняття великого Державного Герба залишається нерозв'язаним; Конституція України лише вимагає використання в ньому тризуба (Знаку Княжої Держави Володимира Великого) та козака (герба Війська Запорізького).

Призначення герба
Герб має дуже широку сферу використання. Він, як правило, карбується на монетах та зображується на банкнотах держави, засвідчуючи їхнє походження. Побачити герб усередині країни можна на будівлях державних установ, а за її межами — на посольствах, консульствах та інших дипломатичних представництвах. Зображення герба на паспорті посвідчує громадянство його власника. Герб зображується й на печатках державних підприємств, установ та організацій, причому його використання тут суворо регламентується. Зберігає герб і військове значення, адже його можна побачити на різних елементах військової уніформи: кокардах, шевронах тощо. Крім того, державний герб може використовуватися як елемент емблем різноманітних державних та громадських організацій, хоча й у цьому випадку його використання суворо регулюється. Герб охороняється законодавством, наруга над ним тягне за собою юридичну відповідальність.

"Державні символи України"

Знаки, схожі на сучасні герби, зародилися ще в Стародавньому світі. Вони були пов'язані з обожненням давніми народами певних звірів або предметів — так званих тотемів. Пізніше, із появою держав, ці символи карбувалися на монетах, зображувалися на щитах воїнів, на військових знаменах, на печатках тощо. Так, у Єгипті символами Верхнього та Нижнього царств були сокіл та змія, символом грецько¬го міста Афін була сова, Коринфа — крилатий кінь, римляни як символ використовували орла.
У середньовічній Європі герби набули су¬часного вигляду, були встановлені правила їх створення та описання. Виникла навіть окре¬ма наука — геральдика. У цей час герби часто символізували окрему людину або родину. Спочатку вони використовувалися для розпізнаван¬ня рицарів під час битви, пізніше — як ознака роду, що передавалась у спадок. Звідси, влас¬не, і пішла назва «герб» — від німецького сло¬ва «егЬе», «спадок». Власні герби мали й ок¬ремі міста; наприклад, гербом Парижа й досі є корабель, Венеції — крилатий лев, Флорен¬ції — лілея.
Виникнення національних гербів припа¬дає на період об'єднання європейських держав у Новий час. Герби держав створювалися за різними принципами — десь це були давні символи певного територіального утворення, яке увійшло до складу єдиної (централізованої) держави (наприклад, Німеччина обрала гербом орла Священної Римської імперії, герб Іспанії включає герби королівств, які її утворили), десь створювався зовсім новий герб (особливо коли держава до цього ніколи не була незалежною).
Основою герба України є тризуб — Знак Княжої Держави Володимира Великого. Версій про походження тризуба існує безліч. У різ¬них варіаціях він з'являється на монетах, пе¬чатках, клеймах князів роду Рюриковичів із часів Святослава Ігоровича (щоправда, у його часи це був двозуб). Учені тлумачать ці зобра¬ження по-різному: як символ державної влади, як церковну емблему, як монограму, як орна¬мент. Багато вчених вважають тризуб родовим знаком самої родини Рюриковичів. Походжен¬ня символу також породило багато версій. Так, наприклад, низка фахівців вважають тризуб схематичним зображенням птаха (зокрема, со¬кола, ворона, голуба). Дехто бачить у тризубі корону. Інші вважають тризуб символом хрис¬тиянської Трійці або ж триєдиного божества з язичницького пантеону.
Цікаво, що як такий тризуб є одним із най¬давніших символів, відомих людству. Із тризу¬бом зображували грецького бога моря Посейдо-на та його римського «колегу» Нептуна; у руках богів Шиви та Вішну він з'являється в індій¬ській міфології. Тризуб широко використову¬вався в різноманітних символах, пов'язаних із числом 3, яке вважалося священним практич¬но всіма народами.
Варто зазначити, що український народ про¬тягом свого існування використовував й інші символи. Зупинимося на найбільш відомих та поширених.
Важливу роль в .історії України відігра¬ло козацтво. Тому не дивно, що зображення козака тривалий час використовувалося на¬шим народом як свого роду символ. Велика історична роль цього символу відображена також у Конституції України, яка встановлює використання у великому Державному Гербі козака з мушкетом.
Уперше таке зображення («рицар-козак із самопалом») з'являється в 1575 р. на печат¬ці Війська Запорізького, яка разом з інши¬ми клейнодами була передана козакам поль¬ським королем Стефаном Баторієм. Пізніше козак зображувався з мушкетом та шаблею на боці. Цей символ використовувався за¬порожцями і під час польського панування, і за часів Хмельниччини; пізніше його ус¬падкувала й Гетьманщина: у її діловодстві його називають «гербом нації». Сьогодні ко¬зак зображений на гербах Дніпропетровської та Запорізької областей — до їхнього складу увійшли землі Запорізької Січі. Цей символ зберігався як символ українських земель до кінця XVIII ст. — ліквідації гетьманського уряду.
Іншим поширеним символом України був архангел Михаїл. Полководець небесного воїн¬ства, він віддавна вважався оборонцем усіх християн та давніх слов'ян зокрема. Упродовж тривалого часу архангел Михаїл був зображе¬ний на гербі міста Києва та Київської землі; на гербі столиці його можна побачити й зараз. Не¬одноразово він з'являвся й на козацьких зна¬менах. Коли в 1863 р. почалося Січневе пов¬стання поляків проти російського повстання, саме архангел Михаїл символізував на гербі повстанців українські землі.
Іншим важливим символом був галицький лев. Лев — один із найстаріших елементів гербових символів. Він розміщений на гербах багатьох сучасних держав: Чехії, Бельгії, Ні¬дерландів, Великої Британії, Швеції, Болгарії тощо. Уперше він з'явився як символ Галичи¬ни на печатці галицько-волинських князів Ан¬дрія та Лева II (князювали в 1308—1323 рр.). Кольори лева та тла — золотий і блакитний — збігаються з кольорами українського прапора. Золотий галицький лев був проголошений гер¬бом Головною Руською радою під час револю¬ції 1848 р. в місті Львові.
Уперше необхідність створення власного державного герба постала перед Україною піс¬ля Лютневої революції 1917 р. та створення Української Центральної Ради. Пропонувався цілий ряд символів: вже згадувані лев, козак, архангел Михаїл, а також лук або самостріл, які дуже часто використовувались у гербах ук¬раїнських міст, наприклад, на старих гербах Києва та Харкова; сьогодні лук зображений на гербі міста Полтави. Дехто пропонував створи¬ти зовсім новий символ, наприклад, пішовши шляхом Французької Республіки, використати як символ стилізоване зображення букви «У» (французи використовують монограму КГ). Один із провідних діячів Центральної Ради, видатний історик Михайло Грушевський пропонував створити комбінований герб. За його задумом, у центрі герба мав бути зображений золотий плуг, а навколо нього — тризуб, лев, козак із мушкетом, арбалет та вершник (що символізував би історичний період перебування України у складі Литовсько-Руської держави). Над гербовим щитом Михайло Грушевський пропонував розмістити голуба з оливовою гіл¬кою — символ миру. Підтримувати щит мали робітник та селянка. Однак проект так і не був реалізований. Разом із цим Центральна Рада з утворенням Української Народної Рес¬публіки все ширше використовувала як символ тризуб — на державній печатці, на грошових знаках. У лютому 1918 р. тризуб був розміще¬ний на військово-морському прапорі УНР, а в березні того ж року — затверджений як дер¬жавний герб УНР. Таким чином підкреслю¬валося, що Українська держава спирається на традиції Київської Русі. Тризуб на гербі УНР був оповитий стилізованими оливовими гілка¬ми — символ прагнення нової держави до миру із сусідами. Ескіз герба виконав український художник Василь Кричевський.
Однак сама УНР після цього проіснувала недовго: у квітні 1918 р. внаслідок державного перевороту до влади прийшов Павло Скоропад¬ський, який був проголошений гетьманом. Зро¬зуміло, що, здобувши такий титул, він почав
відроджувати козацькі традиції. За його прав¬ління видатний український графік Юрій Нар-бут (автор ескізів грошей УНР) розробив держав¬ну печатку, на якій поєднав обидва історичні символи — козака та тризуб. На восьмикутно¬му тлі зображувався козак, у верхній частині печатки було розміщено тризуб. За гетьмана тризуб уперше з'явився на кокардах військово¬службовців армії Української держави.
Після повалення Павла Скоропадського та приходу до влади Директорії тризуб знову став гербом України. Проголошена після розпаду Австро-Угорщини Західно-Українська Народ¬на Республіка використовувала як власні герби і галицького лева, і тризуб.
Однак молодим українським державам не вдалося вистояти в громадянській війні, і на території Наддніпрянщини була встановлена радянська влада, а західні землі відійшли до Польщі, Чехословаччини та Румунії.
Герб радянської України вперше був затвер¬джений у 1919 р. Він являв собою червоний ге¬ральдичний щит із зображенням золотих серпа та молота на тлі променів сонця, що сходить; щит оточували колоски пшениці, унизу роз¬міщувався напис «Пролетарі всіх країн, єд¬найтеся!» українською та російською мовами. У 1929 р. на щиток додали напис У.С.Р.Р. (Ук¬раїнська Соціалістична Радянська Республіка).
У 1937 р. назву республіки було змінено на «Українська Радянська Соціалістична Респуб¬ліка» — УРСР, що призвело до зміни напису й на гербі. У 1947 р. назву республіки перенес¬ли на стрічку, яка розташовувалася на колос¬ках, а у верхню частину додали червону зірку. Цей герб був доволі типовим для радянських республік і надалі — для соціалістичних дер¬жав; він мав відображати перш за все владу трудящих: робітників та селян (що й символі¬зувалося серпом та молотом). Девіз «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» також розміщувався на гербах усіх радянських республік із відповід¬ними мовними варіаціями. Такі герби не відоб¬ражали традицій держави, а історичні символи оголошувалися реакційними та контрреволю¬ційними. Тому зрозуміло, що тризуб у СРСР був під неофіційною забороною. Він, однак, активно використовувався в українському пат¬ріотично налаштованому середовищі. У своїй символіці тризуб використовували Організація українських націоналістів та Українська повс¬танська армія.
Після проголошення Україною незалеж¬ності 24 серпня 1991 р. та її підтвердження на Всеукраїнському референдумі постало питання про зміну старого герба радянського зразка. У 1992 р. Верховна Рада України затвердила сучасний Державний Герб України, розроблений групою у складі А. Гречила, О. Кохана та І. Турецького. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., затвердила тризуб як ма¬лий герб нашої держави. Питання про прий¬няття великого Державного Герба залишаєть¬ся нерозв'язаним; Конституція України лише вимагає використання в ньому тризуба (Знаку Княжої Держави Володимира Великого) та ко¬зака (герба Війська Запорізького).
Призначення герба
Герб має дуже широку сферу використан¬ня. Він, як правило, карбується на монетах та зображується на банкнотах держави, засвідчу¬ючи їхнє походження. Побачити герб усередині країни можна на будівлях державних установ, а за її межами — на посольствах, консульствах та інших дипломатичних представництвах. Зображення герба на паспорті посвідчує гро¬мадянство його власника. Герб зображується й на печатках державних підприємств, уста¬нов та організацій, причому його використан¬ня тут суворо регламентується. Зберігає герб і військове значення, адже його можна поба¬чити на різних елементах військової уніформи: кокардах, шевронах тощо. Крім того, держав¬ний герб може використовуватися як елемент емблем різноманітних державних та громадсь¬ких організацій, хоча й у цьому випадку його використання суворо регулюється. Герб охоро¬няється законодавством, наруга над ним тягне за собою юридичну відповідальність.

Помоги другим! Жми

< Предыдущая   Следующая >

doshkolenok.kiev.ua

Герб України. Що означає герб України? Історія герба України

На питання, навіщо державі потрібен герб, може відповісти будь-який школяр. Цей символ зображують на офіційних документах, карбують на монетах. Нерідко герб входить до складу знаків різних організацій і комерційних фірм. Одного погляду на державний символ вистачає для того, щоб стало зрозуміло, про яку країну йдеться. Багато хто знає, як виглядає герб України, але що він означає?

Скільки символів у цієї країни?

Геральдика - це складна і багатогранна наука, і будь-який символ в ній не випадковий. Навіть при розробці родинних гербів ретельно продумується кожен елемент. Не важко здогадатися, що і державна емблема - це не просто набір знаків. На сьогоднішній день Україна має два герба: великий і малий, але офіційно використовується тільки другий. На блакитному тлі зображено золотий тризуб - символ влади і величі князя Володимира. Використовувалося це зображення і в якості друку правителів династії Рюриковичів. Великий герб України доповнено козаком з мушкетом, що символізує міць Війська Запорозького. Більш складна емблема досі не затверджена, але існує у вигляді офіційних законопроектів. Крім двох гербів, є у України, як і будь-якого іншого держави, власний прапор і гімн. За своїм значенням цим символи настільки ж важливі, як і графічна емблема. Прапор і герб України досить схожі, вони виконані в одних кольорах: блакитному і жовтому.

Загадки історії та походження

Достеменно невідомо, коли і як був розроблений герб України у своєму сучасному варіанті. Існує кілька гіпотез, але незаперечних підтверджень немає ні в однієї з них. Що стосується тлумачення зображення, для отримання хорошої оцінки в навчальному закладі достатньо відповісти, що символізує герб вписану в тризуб волю. Історично підтверджено, що в роду Рюриковичів у великій кількості використовувалися двозубця і тризубці в якості особистої символіки. Розмір і стиль їх залежав від статусу і особистісних особливостей того чи іншого правителя - власника символу. При цьому тризуб, яким прикрашений державний герб України, відомий з часів Святослава. Деякі історики вважають, що даний символ давніший.

Офіційна версія

Найбільша кількість дослідників схиляється до того, що тризуб є монограмою. Згідно з цією версією, в знак вписано слово "Воля" і найбільш широке поширення його ввів Володимир Великий. Правитель дійсно карбував монети з власним зображенням на одній стороні і тризубом на другий. Однак документів, що підтверджують присутність слова "Воля" в малюнку, не збереглося. Якщо придивитися, бажані чотири літери побачити можна. Історики, не згодні з даною гіпотезою, говорять про те, що монограми не характерні для даного періоду історії Русі. Інших випадків, коли значущі слова вписувалися б в символи влади, невідомо. Ще одне яскраве спростування - герб України не міг бути створений Володимиром, так як підтверджено, що використовував його ще батько князя. І дійсно, Святослав володів печаткою, на якій був зображений тризуб. Використовували цей символ і багато інших князі династії, змінюючи по своєму смаку.

Релігійна гіпотеза

Велику популярність має і теорія про те, що тризуб символізує єдність трьох видів єдиного Бога. І мова йде необов'язково про християнську віру (хоча й такі думки є), в язичницької міфології також відомо божество, яке має три вигляду. Релігійне значення герба України відстоює професор Мінько. Посилається вчений на легендарну чеську історію. Легенда свідчить про те, що відразу після прибуття отців хрестителів в Чехію багато людей захотіли прийняти нову віру. Так як у священнослужителів не знайшлося хреста, обряд провели з використанням корабельного якоря. Історія цікава, але в культурі цієї держави священний якір зображується як буква "Т", написана догори ногами. Це графічне зображення мало нагадує тризуб, прижився на Русі. Незгодні з даною теорією говорять про те, що християнський якір навряд чи став би використовувати язичник Святослав. До хрещення Володимир також був прихильником старої віри і використовувати тризуб він почав задовго до зміни своїх переконань.

Історія про сокола

У багатьох історичних документах збереглася згадка про благородну птаху, як про символ князівської мудрості і влади.


Сокіл в російській культурі вважався уособленням військової відваги і справедливості. На думку деяких учених, саме цей птах зашифрована в таємничому тризубці. Символ дійсно схожий на силует птаха під час пікірування на здобич. Бічні зубці схожі на складені крила, а центральний нагадує поджатие голову. Ця гіпотеза є найменш популярною, її не розглядають в навчальних посібниках. При цьому противникам даної теорії заперечити нічого. Навіть у "Слові о полку Ігоревім" занадто часто слово "сокіл" і довільні від нього вживаються як синонім до слова "князь". Однак документальних підтверджень того, що герб України включає в себе зображення цього птаха, не є.

Коли був затверджений символ України?

Свою сучасну історію герб починає в 1917 році. Запропонував ввести цей символ М. С. Грушевський, який є на той час головою Центральної Ради. Вибір зображення політичний діяч пояснював тим, що це друк Володимира. Важливим є той факт, що Грушевський був і істориком. Затверджено і офіційно визнаний Радою герб був у 1918 році. Були й альтернативні варіанти, наприклад, арбалет або лук, що використовувався на Русі на печатках. У той же час пропонувався і козак з мушкетом, присутній сьогодні на великому гербі. У первинному варіанті тризуб був золотавим і його оточував зелений орнамент.

Символ держави в Українській РСР

Під час розквіту Радянської влади герби всіх республік були схожі. Торкнулися зміни і українського символу. Видозмінювався він тричі. Але всі варіанти зображення були схожі. На червоному щиті з висхідним сонцем зображувався серп і молот, облямований золотим колоссям. Історія герба України на період з 1929 по 1991 роки так само насичена. Змінювалася не тільки загальна стилізація символу, але і написи на стрічці, обплітають колосся. Останній варіант герба не мав написи УРСР. Значення цього державного символу розшифрувати неважко. Коротка формулювання звучить наступним чином: "Всі люди праці перебувають під захистом червоної армії і справедливого уряду".

Сучасний варіант українського герба

Після розпаду СРСР в 1991 році нової Україні потрібні були нові символи. Але чому був обраний саме старий тризуб? Сьогодні на питання, що означає герб України, може відповісти будь-який житель країни. Головний символ держави нагадує не тільки про його велич, але й про багату історію. Вважається, що цей герб був знову прийнятий для підкреслення давнину країни. Активно використовують цей символ як "знак Володимира" багато націоналістичних течії. Питання про прийняття великого герба залишається відкритим. У конституції держави прописано, що за його прийняття виступає 2/3 складу Ради. Ескіз давно розроблений, але символ не має юридичної влади і офіційно не затверджений. На великому гербі, крім малого і козака з мушкетом, зображується лев, корона, колосся та інші елементи.

Український герб: історія і сьогодні

Як і інші офіційні символи держави, малий герб широко використовується. Побачити його можна на військових відзнаки, паспортах громадян, регламентовано використання герба і для печаток муніципальних установ. Очікувати змін малого герба не доводиться. Виглядає він оригінально, незважаючи на свою простоту. Прижився він уже і в якості розпізнавального знака, який подобається більшості громадян держави. Що стосується великого герба, коли він буде прийнятий і почне використовуватися офіційно, залишається тільки здогадуватися. При цьому ескіз давно розроблений, і побачити його можна вже сьогодні. Герб України, фото якого ви бачите, в ходу і зараз. Але тільки в якості неофіційного декоративного знака. При цьому малий символ охороняється конституцією і може використовуватися тільки відповідно до наявних правилами. За неправомірне ж використання великого герба або неповажне ставлення до нього притягнути до відповідальності вкрай важко. Вся справа в тому, що офіційно це зображення не визнано символом держави. З цієї причини багато політичних діячів говорять про необхідність якнайшвидшого прийняття рішення з цього питання. Цілком можливо, що прийнято великий герб України буде в самому найближчому майбутньому.

olympica.com.ua

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о